7,000 تومان

باندل استارتاپی ۱ (نوشتاری)

باندل

راه‌اندازی یک کسب‌وکار نوپا یا همان استارتاپ‌ نیازمند دانشی کافی در این زمینه است. شما با تهیه این باندل که شامل معروف‌ترین و مفید‌ترین میکروکتاب‌های مربوط به استارتاپ‌هاست می‌توانید دانش اولیه کافی برای راه‌اندازی استارتاپ خودتان را به دست بیاورید. این باندل شامل میکروکتاب‌های نوشتاری زیر است:
استارتاپ ناب
صفر به یک
شکست‌ سریع یا پیروزی بزرگ
نوآوران
استثنائی‌ها