11,000 تومان

باندل ویژه تیم‌های آواتک

باندل

آواتک به عنوان مطرح‌ترین شتابدهنده کسب‌وکارهای نوپا یا همان استارتاپ‌ها بسته ویژه‌ای از میکروکتاب‌های برای تیم‌های خود دارد تا آنها بتواند با دیگر وجه سبک‌زندگی کارآفرینی آشنا بشوند: این باندل شامل میکروکتاب‌های زیر است:
-اثر مرکب در ۲ نسخه صوتی و نوشتاری که کمک می‌کند دید بهتری برای برنامه‌ریزی شخصی داشته باشید.
-از رختخواب تا میز مدیریت در ۲ نسخه صوتی و نوشتاری چون معمولا کارآفرین‌ها توجه خوبی به تغذیه ندارند و این روی تمرکز و انتخاب‌هایشان اثر سو دارد.
-شکست‌ سریع یا پیروزی بزرگ در ۲ نسخه صوتی و نوشتاری که دیدی کلی در مورد موفقیت یا شکست استارتاپ‌ها می‌دهد.
-سلام دنیا! زندگی‌نامه ایلان ماسک در ۲ نسخه صوتی و نوشتاری