میکروکتاب
  
  

  

  
  

  

شکست سریع یا پیروزی برزگ

ناشناخته

مقدمه

رویکرد سنتی برای کارآفرین بودن معمولا عبارت بوده است از:

-پیدا کردن ایده و نوشتن طرح کسب‌وکار.

-چند ماه به دنبال سرمایه‌گذار گشتن.

-شروع به ساخت و فروش محصول.

مشکل این رویکرد این است که بازارهای امروزی خیلی سریع تغییر می‌کنند و این احتمال وجود دارد که طرح کسب‌وکار شما پیش از اینکه به پایان برسد قدیمی شود. قطعا شما نمی‌خواهید همه‌ی پولی‌ که جذب کرده‌اید را قبل از اینکه بفهمید آیا مشتری‌ها چیزی را که تولید می‌کنید می‌خواهند یا خیر، خرج کنید.

رویکرد بهتر این است که از رویکرد «چارچوب مدل ناب» استفاده کنید که بر بازخورد گرفتن از مشتری‌ها مبتنی است و می‌گوید اگر می‌خواهید یک محصول را بفروشید کافی است آن را درست کنید. اگر می‌خواهید یک خدمات را بفروشید کافی است آن را ارائه کنید. اگر می‌خواهید یک شرکت تاسیس کنید کافی است آن را تاسیس کنید. هیچ زمانی نبوده است که مثل امروز در زمان حال زندگی کنیم.