میکروکتاب استقلال مال (صوتی)

آموزش چهاروجهی گردش پول

Rich dad's cashflow quadrant
نویسنده: رابرت کیوساکی
راوی: دادبه دادمهر
یک ساعت و ۲۲ دقیقه
نسخه صوتی
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۹ ساعت و ۵۰ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی