میکروکتاب تحلیل ناب (صوتی)

از اطلاعات استفاده کن و به سرعت بهترین استارتاپ رو بساز

Lean analytics
نویسنده: الیستر کرول
راوی: سلمان ظاهری
یک ساعت و ۱۰ دقیقه
نسخه صوتی
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۴ ساعت
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی