میکروکتاب برتری خفیف (صوتی)

کارهای کوچک، اتفاقات بزرگ را می‌سازند

The Slight Edge
نویسنده: جف اولسون
راوی: دادبه دادمهر
۲ ساعت و ۴۲ دقیقه
نسخه صوتی
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۱۲ ساعت
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی