4,800 تومان

میکروکتاب ماشین پولسازی (صوتی)

در بازی پول درآوردن مهارت پیدا کنید

MONEY Master the Game
نویسنده: آنتونی رابینز
راوی: دادبه دادمهر
یک ساعت
نسخه صوتی
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۶ ساعت و ۱۰ دقیقه
اضافه کردن نسخه نوشتاری فقط با 1,800 تومان
4,800 تومان
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی