4,800 تومان

میکروکتاب بیندیشید و ثروتمند شوید (صوتی)

۱۵ راهکار برای جذب ثروت

Think and Grow Rich
نویسنده: ناپلئون هیل
راوی: دادبه دادمهر
یک ساعت و ۲۰ دقیقه
نسخه صوتی
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۱۰ ساعت
اضافه کردن نسخه نوشتاری فقط با 1,800 تومان
4,800 تومان
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی