2,800 تومان

میکروکتاب برتری خفیف

کارهای کوچک، اتفاقات بزرگ را می‌سازند

The Slight Edge
نویسنده: جف اولسون
سبکتو
یک ساعت و ۲۰ دقیقه
نسخه نوشتاری
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۱۲ ساعت
اضافه کردن نسخه صوتی فقط با 3,800 تومان