4,800 تومان

میکروکتاب سرود کریسمس (صوتی)

میراث فراموش نشدنی چارلز دیکنز برای مردم جهان

A Christmas Carol
نویسنده: چارلز دیکنز
راوی: دادبه دادمهر
یک ساعت و ۲۰ دقیقه
نسخه صوتی
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۲ ساعت و ۵۰ دقیقه
اضافه کردن نسخه نوشتاری فقط با 1,800 تومان
4,800 تومان
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی