4,800 تومان

میکروکتاب استارتاپ‌ها مشغول کارند (صوتی)

اطلاعاتی شگفت‌انگیز از عوامل موفقیت یا شکست

Startups That Work
نویسنده: جوئل کورتزمن
راوی: دادبه دادمهر
یک ساعت و ۱۳ دقیقه
نسخه صوتی
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۹ ساعت
اضافه کردن نسخه نوشتاری فقط با 1,800 تومان
4,800 تومان
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی