4,800 تومان

میکروکتاب استراتژی خوب استراتژی بد (صوتی)

تفاوت و اهمیت آن

Good Strategy/Bad Strategy
نویسنده: ریچارد روملت
راوی: دادبه دادمهر
یک ساعت و ۱۶ دقیقه
نسخه صوتی
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۹ ساعت و ۵۰ دقیقه
اضافه کردن نسخه نوشتاری فقط با 1,800 تومان
4,800 تومان
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی