4,800 تومان

میکروکتاب سندباد و سفرهای او (صوتی)

دفتر دوم

Sinbad
نویسنده: عبداللطیف طسوجی
روای: راضیه اسدی و مهدی افشاریان
یک ساعت و ۴۰ دقیقه
نسخه صوتی
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: یک ساعت
اضافه کردن نسخه نوشتاری فقط با 1,800 تومان
4,800 تومان
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی