4,800 تومان

میکروکتاب داستان گوگل (صوتی)

سفری به درون موفق‌ترین شرکت تکنولوژی دنیا

The Google Story
نویسنده: دیوید وایز
راوی: دادبه دادمهر
یک ساعت و ۳۳ دقیقه
نسخه صوتی
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۹ ساعت و ۵۰ دقیقه
اضافه کردن نسخه نوشتاری فقط با 1,800 تومان
4,800 تومان
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی