4,800 تومان

میکروکتاب شنبه بی شنبه (صوتی)

خودتو اخراج کن

No More Mondays
نویسنده: دن میلر
راوی: دادبه دادمهر
یک ساعت و ۱۵ دقیقه
نسخه صوتی
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۹ ساعت و ۵۰ دقیقه
اضافه کردن نسخه نوشتاری فقط با 1,800 تومان
4,800 تومان
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی