میکروکتاب
  
  

  

  
  

  

عادت دستیابی

ناشناخته

مقدمه

چگونه موفقیت را می‌شود تبدیل به یک عادت در زندگی شخصی و حرفه‌ای کرد؟ حتما شما هم به این سوال فکر می‌کنید. من جواب این سوال را در به کار بردن روش "تفکر طراحی" در زندگی و حرفه پیدا کردم. اما برای دستیابی به این سبک تفکر باید چه کاری انجام داد. من ۵ قدم این تفکر را به طور دقیق به شما می‌گویم:

۱. عادت کنید که با استفاده از تفکر طراحی به هر چیزی نگاه کنید.

۲. عمل کردن را به فکر کردن ترجیح دهید: تلاش کنید تا ۱۰۰٪ کارها را انجام دهید.

۳. اگر شانس برخلاف شماست، نترسید: آنها همیشه علیه شما خواهند بود.

۴. کارهایی که می توانید را همین الان انجام دهید: همه ما با شمارش معکوس نهایی مواجه می‌شویم پس کارتان را به تاخیر نیندازید.

۵. دلیل اتفاقات خوب باشید نه قربانی شرایط.

در ادامه این میکروکتاب به تفصیل هر کدام از این ۵ قدم را شرح می‌دهم.