میکروکتاب
  
  

  

  
  
  

بخواهید تا به شما داده شود

خرید اشتراک دانلود اپلیکیشن
Unknown

مقدمه

چگونه از لحظه حال خود راضی باشیم؟

 

همه ما متعلق به نقطه سرآغاز هستی هستیم. از آنجا آمده‌ایم و تمام حیات ما در این کره خاکی از آن نشات می‌گیرد. چیزی که کل این جهان را به هم متصل کرده‌، از حکمت ازلی سرچشمه می‌گیرد. در دنیایی که انرژی‌های الهی حکم فرما هستند، آن چیزی که بین انسا‌ن‌ها جریان دارد، خالی از هر گونه واژه‌ای است. تمام آن چیزی که وجود دارد، ارتعاش است. به همین دلیل با کمک نیروی ارتعاش، خود را به دیگران می‌شناسانیم. به این ترتیب آن دسته از انسان‌هایی که با ارتعاشات ما هماهنگ هستند را به سمت خود می‌کشانیم و دایره وسیعی از افراد شبیه به خودمان را دور هم جمع می‌کنیم.

در دنیای مادی که همه ما حضوری فیزیکی در آن داریم، این ارتعاشات همچنان وجود دارند و مسبب اتفاقات زیادی می‌شوند. اما بیشتر انسان‌ها از این نکته مهم غافل هستند. به زبانی ساده‌تر، کائنات همه چیز را در این دنیا اداره می‌کنند. شما بخش مهمی از این جریان هستید و از سرچشمه الهی، این انرژی‌ها را با خود به همراه دارید. بنابراین وجود شما تماماً مقدس و سرشار از عشق است. این موضوع قدرت لازم برای ساخت یک زندگی رویایی را به شما می‌دهد. اما همه این نکته مهم را نمی‌دانند. افراد زیادی هستند که آن همتای غیرمادی خود را فراموش کرده‌اند و این باعث شده که آن‌ها فقط به زندگی دنیایی توجه کنند. این موضوع بین این افراد و همچنین سرچشمه حقیقی آن‌ها فاصله انداخته است. هدف ما هم دقیقا همین است که آن بُعد فراموش شده را به یاد انسان‌ها بیاوریم. در این دنیا تنها کلمات نمی‌توانند به شما کمک کنند، آن چیزی که اهمیت دارد، آگاهی واقعی است. این آگاهی هم فقط از طریق تجربیات شخصی هر کسی به دست می‌آید. هدف زندگی این نیست که همیشه به دنبال کسب دانش باشید، هدف زندگی این است که دانش‌های کسب شده را برای تحقق آرزوهای خود به کار بگیرید. هدف اصلی زندگی این است که شما به خودتان اثبات کنید که چه کسی هستید و قرار است در این زندگی به چه جایگاهی برسید. اگر بتوانید به این پرسش پاسخ دهید، می‌دانید که دقیقا باید چه کاری انجام دهید و بیهوده انرژی خود را صرف کارهای سطحی و بی‌نتیجه نخواهید کرد.

 

شما شنونده چیزهایی هستید که می‌خواهید آن را بشنوید

شاید در اینجا و در همین لحظه ما با شما در مورد آگاهی و اهمیت آن حرف بزنیم، اما شما تنها چیزهایی را می‌شنوید که برای شنیدن آن آمادگی کامل دارید. به همین دلیل در مورد یک جمله بسیار ساده، هزاران برداشت مختلف به وجود می‌آید. به همین دلیل اگر چند بار این میکروکتاب را بخوانید، در هر مطالعه چیزهای بیشتری دستگیرتان خواهد شد و نظرات مختلفی در مورد موضوعات این کتاب ارائه می‌دهید. این کتاب به شما کمک می‌کند که به رابطه خود با خداوند پی‌ببرید و به این حقیقت که جایگاه والای شما در این زندگی کجاست، دست خواهید یافت. شما توانایی این را دارید که زندگی خود را تغییر دهید و از نو بسازید. این توانایی از ازل به شما داده شده است. با این نیروی عظیم الهی می‌توانید به آرزوهای خود جامه عمل بپوشانید و روش‌هایی به ذهنتان خطور خواهند کرد که می‌توانند مسیر زندگی‌تان را تغییر دهند.