میکروکتاب
  
  

  

  
  
  

چطور با کنترل زمان فرمان زندگی را به دست بگیرید

خرید اشتراک دانلود اپلیکیشن
ناشناخته

مقدمه

زمان، زندگی است

زمان بازگشت‌ناپذیر و غیرقابل جبران است. هدر دادن زمان به معنای هدر دادن زندگی‌ است و در مقابل استفاده‌ بهینه از آن‌ به معنای استفاده‌ بهینه‌ از زندگی‌ و حرکت در مسیر اهداف و آرزوهایی است که می‌خواهید به آنها برسید.

با نوشتن شرح اهداف زندگی‌تان و فعالیت‌های زمان‌بندی شده‌ روزانه در جهت رسیدن به این اهداف‌ حرکت زندگی خود را آغاز کنید. سپس زندگی‌تان را حول اهداف‌تان سازمان‌دهی کنید و خیلی سریع سرعت شما برای دستیابی به اهداف‌تان افزایش پیدا می‌کند به طوری‌که هیچوقت فکرش را نمی‌کردید.

بزرگ‌ترین نتیجه‌ای که از به دست گرفتن کنترل زندگی‌ و زمان‌تان بدست می‌آورید این است که می‌توانید آزادانه به دنبال چیزهایی بروید که بیشترین لذت را از آنها می‌برید.