میکروکتاب
  
  

  

  
  
  

هنر ظریف بی خیالی

خرید اشتراک دانلود اپلیکیشن
Unknown

مقدمه

تلاش نکنید

 

امروزه همه‌ کتاب‌ها و فرهنگ‌ها به دنبال این هستند تا همه چیز را عالی نشان دهند و به شما بگویند که همه چیز مثبت است. در واقع روی انتظارات مثبت و غیرواقعی تاکید می‌کنند. توصیه‌هایی که همیشه وجود دارد این است که روی موارد مثبتی تمرکز کنید که برای شما وجود ندارد. هر چیزی که وجه مثبت آن مورد تاکید قرار می‌گیرد و به شما اصرار می‌شود که همیشه آن را به خود بگویید، نشان می‌دهد که شما آن را ندارید.

اگر همیشه در رویای چیزی هستید، در واقع این واقعیت را در ذهن ناخودآگاه خود تکرار می‌کنید که «آن چیز نیستید». دنیا به شما می‌گوید که زندگی خوب چیست. تبلیغات به شما یادآوری می‌کنند که زندگی خوب در داشتن بهترین خانه، بهترین همسر و بهترین فرزندان است. ما در حال بمباران شدن توسط تمام عواملی هستیم که به ما می‌گویند زندگی خوب چیست و چه کاری برای آن باید انجام دهیم.

داشتن یک زندگی خوب و تلاش برای خلق آن بسیار خوب است، اما مشکل اینجاست که وقتی به چیزی بیش از حد اهمیت بدهید، سلامت فکر را به خطر می‌اندازد. کلید زندگی خوب این است که تنها روی چیزهایی تمرکز کنید که برایتان واقعی، فوری و مهم هستند.