میکروکتاب
  
  

  

  
  
  

هنر عشق ورزیدن

خرید اشتراک دانلود اپلیکیشن
Unknown

مقدمه

 

اگر با خواندن این میکروکتاب به دنبال دستیابی به راه‌های آسان عشق ورزیدن هستید، ناامید خواهید شد. عشق و داستان عاشقی ارتباطی با بلوغ افراد ندارد و بدون دانستن رمز و راز آن نمی‌توانید هر اندازه که می‌خواهید از آن سیراب شوید. برای رسیدن به عشق باید در آن غرق شوید و همه شخصیت خودتان را برای سرشار شدن از آن به کار بگیرید.

باید یاد بگیرید که چطور به همسایه خود عشق بورزید، چگونه انسانی راستین باشید و چطور جرات و اعتماد را در خود پرورش دهید. آنگاه می‌توانید در عشق به رضایتمندی برسید. چنین خصوصیت‌هایی در فرهنگ‌هایی که با این مفاهیم بیگانه هستند، رسیدن به عشق را سخت خواهند کرد.

اما دشوار بودن دستیابی به عشق حقیقی نباید این مفهوم را برساند که دست از تلاش کردن برداریم. هر چقدر هم سخت باشد می‌توانیم مشکلات راه عشق و شروط دستیابی به آن را مورد بررسی قرار دهیم و به آن برسیم. برای اینکه شما بتوانید قوانین و شروط عشق ورزیدن را بیاموزد، سعی کردم که آن را به زبان ساده برایتان توضیح دهم تا آن را بهتر درک کنید.