میکروکتاب
  
  

  

  
  

  

هنر کار گروهی

ناشناخته

مقدمه

 

با اینکه به نظر می‌رسد انجام امور، در قالب کار گروهی، به اجرای ساده‌ی آنها می‌انجامد، اما مقوله‌ی اساسی، در حقیقت ایجاد گروه و هماهنگی‌های لازم نظیر تقسیم کار، سازماندهی و هدف گذاری، از طریق تقسیم هدف به واحدهای کاری معقول است. این میکروکتاب تلاش می‌کند تا با تمرکز بر فرد، نحوه‌ی ایجاد گروه و به اشتراک نهادن توانایی‌های فردی را آموزش دهد؛ در مرحله‌ی اول با این مقولات روبرو خواهیم بود:

صورت مسئله: در یک گروه، باید چه نقشی را ایفا کنم تا به صورت مؤثر با سایر اعضای گروه همکاری داشته باشم؟

فایده کار گروهی: کار گروهی خوب، از طریق بهینه‌سازی مشارکت و همکاری اعضای گروه، بر سودمندی و نتیجه‌ی نهایی کار اثر مثبت می‌گذارد.

زمینه‌های حرفه‌ای پژوهش: مدیریت منابع انسانی، کار گروهی، مدیریت پروژه

اما در این مسیر سوال‌های متداول چه چیزهایی هستند؟

 

-ویژگی‌های یک گروه حرفه‌ای چیست؟

-چه عواملی برای عملکرد موثر یک تیم مناسب است؟

-آیا وابستگی متقابل وظایف بر کارایی و بازده تاثیر می‌گذارد؟

-آیا مدلی برای ارزیابی عملکرد گروه وجود دارد؟

-آیا می‌توان عملکرد یک گروه را بر حسب دستاوردهای آن ارزیابی کرد؟

-آیا تیم‌هایی که اعضای آنها بالاترین سطح عملکرد را دارند و فعال هستند الزاماً بهترین نتیجه را می‌گیرند؟

-آیا سطح عملکرد اعضای گروه تنها به مهارت‌شان بستگی دارد؟

-آیا گروه بر هویت شخصی «من» تأثیر می‌گذارد؟

گروه‌هایی که ما در آنها عضو هستیم، بر کارایی و عملکرد فردی‌مان در کار اثر می‌گذارند. همان‌گونه که هر تیمی پویایی خود را بسط می دهد، افراد گروه نیز هر روزه ارتباطات خود را افزایش می‌دهند و به تدریج استاندارد‌هایی برای رفتار عمومی و مورد پذیرش گروه شکل می‌گیرد که اعضا موظفند به آنها احترام بگذارند. اگر بخواهیم فراتر از مهارت‌های فردی و جمعی، که برای رسیدن به یک هدف مشترک مورد استفاده قرار می‌گیرند، در گروه موثر باشیم، به شناسایی این «کدهای عملیاتی» و به عهده گرفتن نقشی متفاوت در گروه نیاز داریم. چارچوب‌های استاندارد‌ جمعی، از طریق افزایش راحتی روابط شما با سایر اعضای گروه یا کاهش آن، محدوده‌ی فعالیت شما در گروه را تعیین می‌کند. هرچند که این چارچوب‌ها وجود دارند و بر درگیری‌ها یا گرفتاری‌های اعضای گروه اثر می‌گذارند، اما متأسفانه همواره به آن اندازه که ما انتظار داریم، واضح و روشن نیستند. بنابراین هنگامی که در یک کار تیمی شرکت می‌کنید، چالش اصلی این خواهد بود که چه نقشی در گروه ایفا کنید تا به طرز مناسبی با پویایی گروه همراه شوید؟

گروه‌ها، مانند کشتی‌هایی هستند که در اقیانوس حرکت می‌کنند و هدف آنها گذشتن از موج‌های بزرگ، عبور از طوفان‌ها و رسیدن به ساحل مقصد، در عین حال حفظ آرامش و خونسردی است. نادیده گرفتن خصوصیات پویا و سطح انرژی گروه می‌تواند کار و تلاش شما را بی‌نتیجه کند. به همین دلیل، ما به شما توصیه می‌کنیم که ۵۰ دقیقه وقت بگذارید و این میکروکتاب را بخوانید؛ زیرا ما امیدواریم در پایان، بتوانید راه حل مناسبی برای فهم اینکه کدام نقش در گروه برای شما مناسب‌تر است تا به راحتی از پس آن برآیید را پیدا کنید.

زمانی محققان برای مدتی طولانی، روی اتفاقاتی که در گروه رخ می‌داد، تمرکز کرده بودند تا بفهمند این اتفاق‌ها چه تأثیری بر اعضای گروه دارد؛ امروزه سازمان‌ها از خودشان سوأل‌هایی درباره عملکرد گروه و و نتایج این اقدامات، بر سود و تولید نهایی شرکت می‌پرسند؛ اما در حقیقت، اگر گروهی تشکیل می‌شود و تمایل به کار تیمی وجود دارد، بیش از هر چیز به این دلیل است که ما در همه‌ی زمینه‌ها متخصص نیستیم و به مهارت سایر افراد، برای اجرای موفق یک پروژه نیاز است. تیم‌ها راهی برای جمع‌آوری طیف گسترده‌ای از منابع مشابه یا مکمل هستند تا بتوان به هدفی مشترک رسید.

به‌جز خود گروه‌ها، زمینه‌ای که هر تیم در آن تکامل می‌یابد و نیز عوامل محیطی که بر بهره‌وری تیم اثر می‌گذارند، از طریق پیشنهاد و پرسش و پاسخ مورد تأکید و بررسی قرار می‌گیرند. همانطور که عملکرد تیم نقش قابل توجهی در سودآوری یک سازمان دارد، محیط سازمان هم، در مقابل، بر نتایج گروه تأثیر می‌گذارد.