میکروکتاب
  
  

  

  
  
  

آماده برای هر کاری

خرید اشتراک دانلود اپلیکیشن
ناشناخته

مقدمه

 

حداکثر بهره‌وری یعنی با کمترین تلاش ممکن اتفاق خوبی رخ دهد. از آنجایی که کارها همیشه طبق برنامه پیش نمی‌روند، بهبود بهره‌وری اغلب به معنی انعطاف پذیرتر بودن و توانایی مقابله کارآمد با هر نوع مانعی است که به وجود می‌آید. به عبارت دیگر، برای موثرتر بودن، آماده باشید تا با هر مانعی که سر راهتان قرار می گیرد مقابله کنید. به این ترتیب می توانید بدون توجه به موانع، در راستای اهدفتان گام بردارید و برای رسیدن به موفقیت تلاش کنید.

برای اینکه دائما چیزهای بیشتری بدست آورید و بهره‌وری بالایی داشته باشید، باید روی چهار حوزه کلی رفتار سازنده تمرکز کنید:

اتمام کار: قبل از شروع یک کار جدید، کارهای در دست انجامتان را به پایان برسانید و ذهنتان را آزاد کنید.

تمرکز: برای دستیابی به موفقیت بیشتر، تمام مسائل جانبی را فراموش کنید و روی آنچه واقعا در پروژه‌هایتان اهمیت دارد تمرکز کنید.

ساختار: سیستم‌های موثری را به کار بگیرید که می‌توانند زمینه رشد و توسعه‌ای که به دنبالش هستید را فراهم کنند.

عمل: به جای اینکه انتظار بکشید تا شرایط برای کار مهیا شود، شروع به کار کنید- احمق‌ها همیشه با تاخیر کارشان را شروع می‌کنند.