میکروکتاب
  
  

  

  
  
  

پدر پولدار پدر فقیر

خرید اشتراک دانلود اپلیکیشن
ناشناخته

مقدمه

در نهایت آنچه که در ذهن شماست تعیین می‌کند که چه چیزی در دستانتان قرار بگیرد. بنابراین اگر پول بیشتری می‌خواهید تفکرتان را تغییر دهید. چرا که این کار به طور خودکار رفتارتان را تغییر خواهد داد و این تغییر رفتار بر نتایجی که به دست می آورید تاثیر زیادی خواهد داشت. همه ‌چیز از ذهن شروع می‌شود. افراد موفق همواره از کوچکترین چیزها شروع به ساختن می‌کنند. این موضوع در کسب درآمد هم صدق می‌کند.کلید موفقیت این نیست که شما هنگام شروع کردن کسب و کار خود چقدر بزرگ هستید، بلکه کلید در ایده‌هایی است که تحت کنترل شما هستند. زمانی را برای یافتن "بهترین ایده‌ها" اختصاص دهید، آن وقت است که می‌توانید آن ایده‌ها را تا دستیابی به هر مرتبه ای از موفقیت مالی که تصمیم دارید به پیش ببرید. هیچ فرد دیگری نمی‌تواند برای شما چیز مناسبی انتخاب کند. این مسئله بستگی به تصمیم شما دارد. قبل از هر چیز ، خودتان را آموزش دهید. هوش مالی‌تان را وسعت ببخشید. وقت خود را با افراد موفق بگذرانید. کتاب بخوانید ، در سمینارها شرکت کنید و یاد بگیرید که جایگاه پول برای شما کجاست. زندگی شما سرشار از پاداش خواهد بود، فقط اگر زمانی را برای اندیشیدن و آموختن به این‌که "مسیرتان کجاست؟" اختصاص دهید. بدهی است که مسیر توانگری مالی یک بازی بی‌خطر نیست و بسیار مهم است که هوشمندانه بازی کنید.