میکروکتاب بازی بی پایان (صوتی)

چطور با طرز فکر نامحدود زندگی‌تان را متحول کنید

The Infinite Game
نویسنده: سایمون سینک
راوی: دادبه دادمهر
دسته: کسب و کار
۲ ساعت و ۶ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۹ ساعت و ۵۰ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی