خرید اشتراک سبکتو

در مدت اشتراک می‌توانید به صورت نامحدود از دنیای میکروکتاب‌های نوشتاری و صوتی و نانوکتاب‌ها لذت ببرید
 • ماهیانه
 • ۲۸,۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • دسترسی نامحدود به میکروکتاب‌های نوشتاری
 • دسترسی نامحدود به میکروکتاب‌های صوتی
 • دسترسی نامحدود به نانوکتاب‌های صوتی و نوشتاری
 • استفاده رایگان از میکرومقاله‌ها
 • استفاده رایگان از پادکست‌های صوتی سبکتو
 • خرید اشتراک
 • سه ماهه
 • ۵۸,۰۰۰ تومان
  (۳۰ درصد تخفیف)
 • دسترسی نامحدود به میکروکتاب‌های نوشتاری
 • دسترسی نامحدود به میکروکتاب‌های صوتی
 • دسترسی نامحدود به نانوکتاب‌های صوتی و نوشتاری
 • استفاده رایگان از میکرومقاله‌ها
 • استفاده رایگان از پادکست‌های صوتی سبکتو
 • خرید اشتراک
 • شش ماهه
 • ۹۸,۰۰۰ تومان
  (۴۰ درصد تخفیف)
 • دسترسی نامحدود به میکروکتاب‌های نوشتاری
 • دسترسی نامحدود به میکروکتاب‌های صوتی
 • دسترسی نامحدود به نانوکتاب‌های صوتی و نوشتاری
 • استفاده رایگان از میکرومقاله‌ها
 • استفاده رایگان از پادکست‌های صوتی سبکتو
 • خرید اشتراک
 • سالیانه
 • ۱۵۸,۰۰۰ تومان
  (۵۰ درصد تخفیف)
 • دسترسی نامحدود به میکروکتاب‌های نوشتاری
 • دسترسی نامحدود به میکروکتاب‌های صوتی
 • دسترسی نامحدود به نانوکتاب‌های صوتی و نوشتاری
 • استفاده رایگان از میکرومقاله‌ها
 • استفاده رایگان از پادکست‌های صوتی سبکتو
 • خرید اشتراک