میکروکتاب برنامه ریزی به روش بولت ژورنال (صوتی)

پیگیری گذشته، ساماندهی حال و طراحی آینده

The Bullet Journal Method
نویسنده: رایدر کارول
راوی: دادبه دادمهر
دسته: توسعه فردی
۲ ساعت و ۴ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۱۱ ساعت
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی