میکروکتاب تو می توانی کافیست که بخواهی (نوشتاری)

هشت ویژگی غیرقابل انکار افراد موفق

You Can, You Will
نویسنده: جول اوستین
فاطمه فراهانی
دسته: توسعه فردی
۵۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۷ ساعت