میکروکتاب خودت را بشناس (نوشتاری)

آشنایی با عادت‌های مخربی که مانع تغییر و رسیدن به موفقیت هستند

Instant analysis
نویسنده: دیوید جی لیبرمن
فاطمه فراهانی
دسته: توسعه فردی
۶۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۱۱ ساعت