میکروکتاب سنگفرش هر خیابان از طلاست (نوشتاری)

مسیری برای رسیدن به موفقیت واقعی

Every Street is Paved with Gold
نویسنده: کیم وو چونگ
فاطمه فراهانی
دسته: کسب و کار
یک ساعت
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۸ ساعت و ۵۰ دقیقه