میکروکتاب سنگفرش هر خیابان از طلاست (صوتی)

مسیری برای رسیدن به موفقیت واقعی

Every Street is Paved with Gold
نویسنده: کیم وو چونگ
راوی: دادبه دادمهر
دسته: کسب و کار
یک ساعت و ۵۷ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۸ ساعت و ۵۰ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی