میکروکتاب آری به زندگی (صوتی)

برخلاف همه چیز

Yes to Life
نویسنده: ویکتور فرانکل
راوی: دادبه دادمهر
دسته: بیوگرافی
یک ساعت و ۳۸ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۵ ساعت
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی