میکروکتاب اعتماد به نفس (صوتی)

آن را پیدا کنید و زندگی جدیدی را تجربه کنید

Confidence
نویسنده: باربارا دی آنجلیس
راوی: دادبه دادمهر
دسته: توسعه فردی
یک ساعت و ۵ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۴ ساعت
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی