میکروکتاب امپراتوری اپ (صوتی)

پول‌دار شوید، زندگی کنید و اجازه دهید تکنولوژی در خدمت شما باشد

App Empire
نویسنده: چاد مورتا
راوی: دادبه دادمهر
دسته: کسب و کار
۲ ساعت
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۷ ساعت
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی