میکروکتاب با یک چرا شروع کنید (صوتی)

چطور همچون رهبران بزرگ الهام‌بخش باشید

Start with Why
نویسنده: سایمون سینک
راوی: دادبه دادمهر
دسته: کسب و کار
یک ساعت و ۳۲ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۹ ساعت
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی