میکروکتاب برتری ناعادلانه (صوتی)

قدرت دانش مالی می‌تواند شما را ثروتمند کند

Unfair Advantage
نویسنده: رابرت کیوساکی
راوی: دادبه دادمهر
دسته: کسب و کار
یک ساعت و ۴۶ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۹ ساعت
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی