میکروکتاب تو خفن هستی (صوتی)

جلو برو تا موفق بشی

You Are a Badass
نویسنده: جین سینسرو
راوی: شهره روحی
دسته: توسعه فردی
۲ ساعت و ۲۴ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۸ ساعت و ۲۰ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی