میکروکتاب جرات داشته باش (صوتی)

روش‌هایی برای افزایش اعتماد‌به‌نفس

Oser: therapie de la confiance
نویسنده: فردریک فانژه
راوی: دادبه دادمهر
دسته: توسعه فردی
۲ ساعت
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۱۱ ساعت و ۵۰ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی