میکروکتاب راهبی که فراری اش را فروخت (صوتی)

داستانی برای این روزها که رسیدن به خواسته‌ها تبدیل به رویا شده است

The Monk Who Sold His Ferrari
نویسنده: رابین شارما
راوی: دادبه دادمهر
دسته: توسعه فردی
۲ ساعت و ۱۳ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۷ ساعت
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی