میکروکتاب فرمولی برای به انجام رساندن کارها (صوتی)

فرمول برنامه‌ریزی

To do list formula
نویسنده: دیمون زاهاریادس
راوی: دادبه دادمهر
دسته: توسعه فردی
یک ساعت و ۴۱ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۵ ساعت
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی