میکروکتاب قانون ۱۰ برابر (صوتی)

بین موفقیت و شکست فقط یک تفاوت وجود دارد

The 10X Rule
نویسنده: گرنت کاردون
راوی: دادبه دادمهر
دسته: کسب و کار
۲ ساعت و ۱۷ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۸ ساعت
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی