میکروکتاب قدرت من هستم (صوتی)

دو کلمه‌ای که زندگی شما را متحول می‌کنند

The Power of I Am
نویسنده: جول اوستین
راوی: دادبه دادمهر
دسته: توسعه فردی
یک ساعت و ۵۶ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۱۰ ساعت
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی