میکروکتاب قوی سیاه (صوتی)

تاثیر بسیار زیاد غیرممکن‌ها روی زندگی

The Black Swan
نویسنده: نسیم نیکولاس طالب
راوی: دادبه دادمهر
دسته: کسب و کار
۳ ساعت و ۲۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۱۲ ساعت و ۴۰ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی