میکروکتاب مغز برتر (صوتی)

خوشبختی و سلامتی را با نیروی شگفت‌انگیز مغز خود بدست آورید

Super Brain
نویسنده: دیپاک چوپرا
راوی: دادبه دادمهر
دسته: توسعه فردی
یک ساعت و ۴۵ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۱۳ ساعت
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی