میکروکتاب همه چیز به فنا رفته (صوتی)

کتابی درباره امید

Everything is F*cked
نویسنده: مارک منسون
راوی: دادبه دادمهر
دسته: توسعه فردی
۲ ساعت و ۱۶ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۹ ساعت و ۵۰ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی