میکروکتاب هنر تاثیرگذاری (صوتی)

برای متقاعد کردن دیگران، ابتدا باید از خودتان شروع کنید

The Art of Influence
نویسنده: کریس وایدنر
راوی: دادبه دادمهر
دسته: توسعه فردی
یک ساعت و ۱۴ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۴ ساعت و ۳۰ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی