میکروکتاب هنر اغواگری (صوتی)

راهکارهایی برای مسلط شدن بر دیگران

The Art of Seduction
نویسنده: رابرت گرین
راوی: دادبه دادمهر
دسته: توسعه فردی
۲ ساعت و ۱۴ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۱۵ ساعت و ۵۰ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی