میکروکتاب چرا آدم‌های خوب کارهای بد می‌کنند (صوتی)

چطور بدترین دشمن خود نباشیم

Why Good People Do Bad Things
نویسنده: دبی فورد
راوی: شهره روحی
دسته: توسعه فردی
یک ساعت و ۴۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۹ ساعت و ۱۵ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی