میکروکتاب کی (صوتی)

راهکارهای علمی برای زمان‌بندی عالی

When
نویسنده: دنیل اچ پینک
راوی: دادبه دادمهر
دسته: کسب و کار
یک ساعت و ۴۴ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۹ ساعت و ۱۵ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی