میکروکتاب قانون ۵ ثانیه (صوتی)

با شجاعت، زندگی، کار و اعتمادبه‌نفس خود را بهبود ببخشید

The 5 seconds rule
نویسنده: مل رابینز
راوی: دادبه دادمهر
دسته: توسعه فردی
یک ساعت و ۲۵ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۹ ساعت
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی