میکروکتاب ۷ قانون معنوی موفقیت (صوتی)

راهنمایی برای تحقق اهداف و آرزوها

The Seven Spiritual Laws of Success
نویسنده: دیپاک چوپرا
راوی: دادبه دادمهر
دسته: توسعه فردی
۵۳ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۴ ساعت
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی